Raad je plaatje!
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Blink Lezen groep 4 t/m 8
Begrijpend lezen, technisch lezen, vrij lezen en voorlezen ineen!
(Advertentie voor leraar of ouder)

Hieronder vind je 13 vragen die meestal geïllustreerd zijn met een afbeelding of een tabel. Vraag en afbeelding die bij elkaar horen hebben eenzelfde kleur. Als je een juist antwoord hebt gegeven, krijg je een woord.

 

Met de 13 woorden kan je een zin maken die je achteraf eens aan je ouders kan voorleggen. Zij zullen je wel vertellen of die zin klopt of niet...

 

Je begint best in deze kolom en ga dan verder met de middelste. Maak tot slot de rechtse kolom.

Jullie zitten nu in het zesde leerjaar van het basisonderwijs. Maar er bestaat ook een benaming voor het vijfde en het zesde leerjaar samen. Hoe schrijf je die naam met twee woorden (elk 5 letters)?

Wachtwoord

(Advertentie voor leraar of ouder)

Wat betekent de afkorting SO? Schrijf de twee woorden zonder hoofdletters als antwoord voor de volgende box hieronder.

Wachtwoord

Blink Lezen groep 4 t/m 8
Begrijpend lezen, technisch lezen, vrij lezen en voorlezen ineen!
(Advertentie voor leraar of ouder)

Het woord "secundair" is afgeleid van het Latijn. Welk rangtelwoord is dat in het Nederlands? Je mag het hieronder met letters 

schrijven als paswoord voor de volgende box.

(Klik hier als je het woord "rangtelwoord" niet begrijpt.)

Wachtwoord

Er zijn veel mensen die zich bezig houden met (jouw) onderwijs. Je kent uiteraard de leraren en de directeur. Maar wie is, tot er een nieuwe regering is, uiteindelijk verantwoordelijk? Wie is eigenlijk de “grote baas” voor het onderwijs ?

 

Schrijf aanspreektitel (bijv. "directeur" en de achternaam als wachtwoord bij de volgende box. 

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
Wachtwoord

Zij maakt deel uit van deze groep ministers. Hoe noemen we dit kabinet met twee woorden (1 hoofdletter) (7 & 8 letters)

Wachtwoord

9 Jaar geleden zijn jullie begonnen aan een loopbaan die nog een tijdje zal duren. Sommigen zijn misschien nog niet halfweg?

 

Je hebt heel wat geleerd, lol gehad en wellicht ook minder leuke tijden gehad (hopelijk niet). Maar nu komt stilaan de tijd om aan een nieuwe hoofdstuk te beginnen.

 

Met dank aan meester Henk die een escaperoom maakte voor zesdeklassers uit Nederland. Maar daar zitten ze in groep 8...


 

In het middelbaar onderwijs kiezen sommige leerlingen voor "klassieke studiën". Meestal gebruiken wij een ander woord om deze studierichting aan te duiden. Het is de naam van de taal die zij bestuderen...

 

Wachtwoord

Andere leerlingen steken liefst niet teveel tijd in oude talen. Ze houden meer van wetenschappelijk onderzoek. Daarom willen ze de richting STEM volgen. Je ziet al dat de M staat voor "maths", dat betekent wiskunde. Geef ook de woorden die achter de letters S en T zitten. (Het zijn Engelse woorden, je mag ze ook kopiëren van een andere website... zonder hoofdletter.)

S
Wachtwoord

Wachtwoord

Wachtwoord

Wie in het basisonderwijs soms moeite had met het studeren, gaat misschien liever met de handen werken. 

Dat kan met hout, metaal of in de bouw. Als je start in een middenschool, zal je van alles wat mogen proeven. Dan ga naar de richting ... (21 letters)

Wachtwoord

Wie het op de basisschool heel moeilijk had, kan naar 1B. Dat kan ook al vanaf het vijfde leerjaar voor leerlingen die al een jaartje gedubbeld hebben.

Na 1B gaan zij in het tweede leerjaar naar 2 BVL. Wat betekent deze afkorting. BV staat voor één woord en L voor het tweede woord.

Wachtwoord

(Advertentie voor leraar of ouder)
Eindmusical Code rood!
Groep 8 wordt per ongeluk opgesloten in het Museum van de Toekomst.
(Advertentie voor leraar of ouder)

TIP: klik eens op het oogje naast het wachtwoord dat je net hebt ingetikt. Zo kan je controleren of je geen foutje hebt gemaakt. Let ook op voor de spaties!

Nadat je de derde graad in het basisonderwijs verlaat, kom je weer in de eerste graad van het secundair terecht.

 

In sommige scholen kan je alleen de eerste graad volgen. Na twee jaar vertrek je naar een andere school voor de tweede graad.

Hoe noemen we zo'n school die alleen de eerste graad aanbiedt?

Wachtwoord

Er zijn veel richtingen in het secundair onderwijs. Waarvoor staat de A in de afkorting ASO?

Wachtwoord

In Vlaanderen heb je geluk … je MAG naar school. Aan de andere kant MOET je óók naar school. Tot en met welke leeftijd geldt de leerplicht ?

 

Schrijf de leeftijd met cijfers als wachtwoord bij de volgende box.

 

Wachtwoord

Je bent klaar! Typ hieronder nu de volledige zin. Je hoeft alleen maar de woorden te noteren in de volgorde waarin je ze gevonden hebt (van links naar rechts en van boven naar beneden).

Let op de hoofdletter en het punt!

De Overstap: Naar het secundair (KLASSE)
Wachtwoord